اینستاگرام

اینستاگرام خطا بر می گرداند.
مزایده 5 واحد تجاری، اداری واقع در مجتمع اداری تجاری رویال مال جزیره کیش
1400-04-16 0

مزایده 5 واحد تجاری، اداری واقع در مجتمع اداری تجاری رویال مال جزیره کیش

شرکت گروه مالی شهر (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش 3 واحد تجاری، 2 واحد اداری مجتمع تجاری و اداری رویال مال (واقع در جزیره کیش، خیابان روکی، جنب هتل پارمیس) به صورت تکی، چندتایی یا یکجا از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و یا نقد و اقساط (با ارائه تسهیلات حداکثر 60 ماهه با نرخ مصوب بانک مرکزی ج.ا.ا) به شرح جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی جهت بازدید از واحدهای مذکور به آدرس جزیره کیش، مجتمع تجاری و اداری رویال مال کیش، طبقه 3، واحد 308 دفتر مدیریت بازار  مراجعه نموده و جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به آدرس: تهران _ خیابان سعادت آباد _ خیابان علامه جنوبی _  خیابان 38 غربی _ پلاک 10 و یا مدیریت بازار رویال مال (به آدرس فوق الذکر) مراجعه نمایند. آخرین مهلت بازدید و تحویل پاکات مزایده، پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 می باشد.