اینستاگرام

اینستاگرام خطا بر می گرداند.

حوزه فعالیت شرکت

بیشتر در شرکت‌های حوزه خدمات مالی اعم از تأمین مالی، لیزینگ، کارگزاری، سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری، بیمه و گردشگری سرمایه گذاری انجام شده است که در سایت کدال قابل مشاهده است. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر به آخرین گزارش های مالی شرکت مراجعه کنید.

تاریخ مجمع

طبق قانون تا چهارماه پس از اتمام سال مالی گروه برگزار خواهد شد.