اینستاگرام

اینستاگرام خطا بر می گرداند.
0

گزارش معاملات بورس کالا 23 تیر 1400

 در بخش محصولات فلزی:

در هفته گذشته در این بخش از بورس کالا، برخی قیمت ها با افزایش و برخی دیگر بدون تغییر بودند. سبد تیر آهن مخلوط، کاتد مس، شمش روی و شمش آلومینیوم جهشی مثبت داشتند.

  • شرکت آهن و فولاد ارفع و فولاد خوزستان تا تاریخ 400/04/23 توانسته اند در بین شرکت های فلزی، فروش خوبی را رقم بزنند.

در بخش محصولات شیمیایی:

در هفته گذشته محصولات شیمیایی و پلیمری همانند هفته ماقبل خود از رشد قیمت خوبی برخوردار بودند به طوریکه کاهش قیمت فروش فقط در پلی اتیلن سنگین فیلم با 3% کاهش مشاهده شد. در این بین بیشترین افزایش قیمت مربوط به اوره و لوب کات با 7% بوده است..

  • پتروشیمی آریا ساسول،تبریز و امیرکبیر تا تاریخ 1400/04/23 فروش بسیار خوبی را ثبت کرده اند و نسبت به فروش خرداد خود، رشد داشته اند.
دانلود گزارش معاملات بورس کالا – 23 تیر 1400